Hot Food Counter: 10-4Ar agor : 10-4
Self Service Vending Area: 8-8Bwyd i fynd : 8-8
Parking: 8-8Parcio : 8-8
EV Charging: 7am-11pmEV : 8-8
See all Hours

PEIRIANT YSGYTLAETH 8-8
PANINI::PASTEIOD::CAWS
COFFI::CACEN::ANRHEGION


Y Beudy
cowshed logo
Cow Shed

MILKSHAKE MACHINE 8-8
PANINIS::PASTIES::CHEESE
COFFEE::CAKES::GIFTS

@ Bwlch Y Moch
Tremadog :: LL49 9SN
show map


Schmoo
Milkshakes


Try our new
Milkshake
Machine
8am-8pmPark/Ride-Grab'nGo!


Stress Free ExploringSelf Service Area
8am-8pm


Coffee,Shakes and Snacks
7 Days
Easy Free Customer Parking

ABOUT USAMDANOM NI

Have you 'herd'?......Something for every taste and pocket.......from hog roast sausage rolls, lamb & mint pasties, Steak Pies and Breakfast Baps to a variety of Ridiculously Rich™ cakes with drinks including Schmoo™ milkshakes from our new vending area open 8am-8pm....See you soon! *(*see times)


Plenty of onsite easy free customer parking and seating inside and out with spectacular views!.......
Hot food/pasties, sausage rolls, milkshakes, cakes and snacks etc. and now available hot drinks, milkshakes and snacks available 8am-8pm via our new vending area

,/

We can cater for groups but only by pre-arrangement please and may be able to offer discounts depending on numbers - see below/get in touch!

Rydym yn darparu brecwast ar gyfer ein gwesteion llety ac yn yr hwyr yn cynnig ein prydau pastai enwog yn awr i eistedd ynddynt a mwynhau gyda diodydd, danteithion a phwdinau!...gweler y fwydlen isod

Trying to be 'eco' as possible we restored the eating area with distance regulations in mind during the pandemic to repurpose/make all the tables, pictures, decor from reclaimed wood/metal and even an old shirt being repurposed! Gan geisio bod yn 'eco' â phosib, fe wnaethom adfer yr ardal fwyta gyda rheolau pellter mewn golwg yn ystod y pandemig i wneud byrddau, lluniau ac addurniadau gyda chadeiriau, gwaith haearn rhydlyd a hyd yn oed hen grys yn cael ei ailosod!

The building operated as a petrol station in the 60/70's whilst also becoming a cafe synonymous with climbing and eagle eyed viewers of the Welsh 'Hidden' detective thriller will know it appeared in one of their series too. Blue Peter were also here last year filming the climbing exploits of one of their presenters on the cliffs too and we even turned it into a 2 hatch drive-thru during the pandemic beating McDonalds to open up! Roedd yr adeilad yn gweithredu fel gorsaf betrol yn y 60/70au tra hefyd yn dod yn gaffi a bydd gwylwyr y dditectif gyffro dditectif 'Craith' Gymreig yn gwybod iddo ymddangos yn un o'u cyfresi hefyd.

CAR PARKING & EV CHARGINGPARCIO

We now have x2 Ultra Fast Instavolt EV charging stations on site open for use between 7am-11pm(exit before midnight) See charger details here: Instavolt EV charger info Porthmadog
There is a 90 minute limit for waiting/charging for EV charging and an ANPR system is in continuous operation
Mae parcio AM DDIM ar gyfer ein cwsmeriaid llety/bwyty a hefyd ar gael o 10am-6pm trwy daliad dros ffôn symudol i ymwelwyr sy'n dymuno parcio i fynd a dringo / beicio neu fynd am heic!

Short stay parking is FREE for our Cow Shed customers making purchases and also available from 8am-8pm via a mobile phone Pay/Park scheme for visitors wishing to park longer to climb/cycle or go for a hike! Mae parcio AM DDIM ar gyfer ein cwsmeriaid llety/bwyty a hefyd ar gael o 10am-6pm trwy daliad dros ffôn symudol i ymwelwyr sy'n dymuno parcio i fynd a dringo / beicio neu fynd am heic!

ACCOMMODATIONACCOMMODATION

We also have a range of accommodation available for couples (with breakfast included!) to include Luxury Glamping Tents/Western Wagons to a beautifully converted Horsebox on our adults only North Wales glamping accommodation site on the edge of Snowdonia or consider bringing your bike/arrive by train for an eco stay at Hadfer Glamping or can read their glamping reviews here Mae gennym hefyd amrywiaeth o lety ar gael i gyplau (gyda brecwast yn gynwysedig!) gan gynnwys Pebyll Glampio Moethus/Wagenni Gorllewinol i Focs Ceffylau sydd wedi’i drawsnewid yn hyfryd ar gyfer ein hoedolion yn unig yn ein safle llety glampio yng Ngogledd Cymru ar gyrion Eryri